Projekt  – De tomme stole

 

Indsats mod de for mange tomme stole i folkeskolen eller på uddannelsesinstitutioner 

 

Socialstyrelsen udgav maj, 2021, en rapport i forhold til kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde for børn og unge – ud fra det kommunale perspektiv. Her har 70 procent angivet, at de i høj eller meget høj grad oplever skolefraværsproblemer.

68 procent af kommunerne oplever udfordringer mellem socialområdet og skoleområdet – i forhold til at kunne sikre en stabil skolegang. – og 66 procent oplyser at de mangler viden om, hvad fravær har afsæt i og kompetencer til at håndtere problemerne med relevante indsatser

Under problematikken skolefravær – gemmer der sig mange temaer. Derfor kan det være meget kompliceret at identificere og opspore årsagssammenhænge og de bagvedliggende mekanismer. Ligeledes oplyser mange kommuner, at de mangler hjælp til opfølgning af progressioner, dokumentationspraksissen og en praksisnær rådgivning – i forhold til skolefravær og, hvorfor denne problematik er stigende.

 

Der er overordnet tre meget vigtige fokusområder, hvis et barn eller en ung skal have mulighed for at opnå en optimalt tilpasning i skolen eller uddannelsesinstitutionen

 

Den skolefaglige præsentation, som svarer til elevens egne evner

Adfærdsmæssig tilpasning og indordning fællesskabets regler

Trivsel og en oplevelse af at være accepteret og social inkluderet

 

Endvidere er der forskellige typer fravær – skolevægring og pjækkeri

Skolevægring – eller skolefobi betyder at barnet eller den unge gør modstand mod en bestemt situation, som gør det utrygt. Begrebet er meget abstrakt, men omfatter fravær fra skolen som skyldes angst – herunder blandt andet social angst, panikangst, bekymringer og følelsesmæssig stress – og har afsæt i separationsangst

Pjækkeri – eller drop out derimod handler om antisocialitet, adfærdsproblemer og manglende interesse for at være i skole.  Denne problematik kan eventuelt have afsæt i vold i hjemmet, hyppige flytninger, flere skift af omsorgspersoner f.eks. forskellige stedforældre, omsorgssvigt, seksuelle overgreb og social isolation

Skolefravær har store omkostninger på mange områder for barnet og den unge – men også for samfundet på sigt. Forskning peger på, at problemerne flytter med ind i voksenlivet i forhold til manglende uddannelse og efterfølgende derfor også manglende tilknytning til arbejdsmarkedet – og giver ydermere  samlivsproblemer og manglerne færdigheder i forhold til forældrerollen.

Samlet  har skolefravær store konsekvenser – så der er brug for hurtig hjælp til at få identificeret problemet og, hvad det handler om. Langstrakte forløb og dårlig koordinering forværrer ofte problemet. Det allervigtigste, er, at have fokus på, at eleven ikke må gøres forkert – men at eleven oplever at de voksne løser problemet.

 

 

 

Hvilken indsats jeg kan hjælpe med

 

Opsporing af årsagen til skolefraværet hos eleven

Skære indsatsen skarpt og holistisk – så den virker

Samarbejde med familien

Hjælpe med at løse en konflikt i familien

Løse problematikken i samspil med eleven

Forebygge eleven ikke ender i dårligt selskab/kriminalitet

Indsats med afsæt i kulturforskelle

Hjælp til mobning  

 

 

 

Priser

 

Pr. time 850 kr. 

5 timer 3500 kr. 

8 timer 5300 kr. 

14 timer 8500 kr. 

30 timer 14999 kr. 

 

 

Priserne har  inkluderet

 

Transporttid

Transportomkostninger

Forberedelsestid

Uhæmmet brug af al min viden

Svar på opfølgende spørgsmål

Altid et strålende humør og et unikt serviceniveau

 

 

Betalingsbetingelser

 

50 procent af beløbet bedes venligst indbetales forud på min konto – og 50 procent efter ydelsen er udført

Opgør med perfekthedskulturen

 

En indsats der er målrette den unge, der oplever en følelse af  – ikke at være god nok i sociale og faglige sammenhænge

 

Uddannelse er det bedste modsvar mod udenforskabets pris – og et effektivt styringsredskab til at fremme nationaløkonomien. Forskning har kortlagt, at en dårlig IQ påvirker – både arbejdsevnen og helbredet i en negativ retning, og at man dør tidligere. Ydermere viser forskningen, at en dårlig IQ har indflydelse på, at kunne tænke logisk og finde sammenhænge – herunder ved læsning og at forstå en skrevet tekst.

Vi er alle født med potentiale til en vis intelligens og ikke med en specifik IQ. Hvert uddannelsesår kan hæve en IQ med mellem 1-5 point. Desværre får hver 7. ung eller 15 procent af de 17-årige stillet en psykiatrisk diagnose – herunder ADHD, angst og autisme. Angst er steget med 83 procent siden 2012 for denne aldersgruppe, og her er pigerne overrepræsenteret. Dette betyder at færre har evnen til at påbegynde eller afslutte en uddannelse.

Alt for mange unge mennesker under 30 år – er, hverken i job eller under uddannelse og dermed på offentlig forsørgelse, og forskningen peger på, at denne tendens kun vil tiltage. Derfor er forebyggelse afgørende, hvis denne diskurs skal imødegås og de unge skal kunne modsvare den perfekthedskultur og opportunistiske tilgang – som stopper nogle unge mennesker i, at udleve deres potentialer.

De unge skal have vist en vej, så de ikke skal være bange for at fejle eller træffe forkerte valg – og dermed måske udvikle angst, depression eller andre psykiske lidelser. Det er allerede for nogle angstfremkaldende, at skulle vælge sin livsvej, og blive bevidst om, at, hvad man vælger – også vil få konsekvenser.

 

 

Hvad kan jeg hjælpe de unge med

 

Hvordan de lærer at stå fast – og at stå ved sig selv

Hvordan de lærer at prioritere tid på det vigtigste i livet

Hvordan de lærer at definere, hvilke holdninger der kan bruges

Hvordan de lærer af fjerne fejlkonklusionerne

Hvordan de kan give angsten og usikkerheden  et udtryk 

Hvordan de modgår at dømme egne følelser

Hjælpe med at opspore bagvedliggende problemer

 

 

Perfekt til nedenfor målgrupper 

 

Den unge der har eksamensangst

 Den unge der har svært ved at strukturere opgaverne

Den unge der har svært ved at følge skolen/studiet 

 

 

Priser

 

Pr. time 850 kr. 

5 timer 3500 kr. 

8 timer 5300 kr. 

14 timer 8500 kr. 

30 timer 14999 kr. 

 

 

Priserne har  inkluderet

 

Transporttid

Transportomkostninger

Forberedelsestid

Uhæmmet brug af al min viden

Svar på opfølgende spørgsmål

Altid et strålende humør og et unikt serviceniveau

 

 

Betalingsbetingelser

 

50 procent af beløbet bedes venligst indbetales forud på min konto – og 50 procent efter ydelsen er udført

 

Taylorismens konsekvenser i hjemmeplejen

 

En åndelig overbygning

 

Den etik, der præger samfundet, synes at være en stærk nytteetik – og i den politiske og økonomiske planlægning – er diskursen oftest at nytteetikken dermed fortrænger pligtnormen. Hensynet til det enkelte menneske må derfor vige for idealer om omkostningsbevidsthed, effektivitet og planlægning. I jagten på output og målelige resultater bliver succeskriterierne et spørgsmål om “flest muligt” og “hurtigst muligt”.

 

Nytteetikken er potentiel på kollisionskurs mod et solidaritetsidel, der forfægter, at annerkendelse af den til enhver tid værende anden og en retfærdig fordeling af betingelserne for annerkendelse er en grundbetingelse for solidaritet og samfundsmæssig sammenhængskraft.

 

Dette betyder ikke, at samfundsmæssige nyttebetragtninger altid er en modsætning til solidaritet – og sådanne betragtninger nødvendigvis tilkendes en betydelig plads i samfundet. Det er forudsætningen for, at den materielle velfærd kan opretholdes og for effektiv styring og koordinering af de samfundsmæssige opgaver.

 

Pointen er, at, hvis nytteetikken bliver enerådig og ikke afbalanceres af et sprog om, hvad det enkelte menneske uomgængeligt har ret og pligt til – er der ikke noget der kan forhindre overgreb og umenneskelighed. I samtiden har samfundet store problemer på hjemmeplejeområdet – der tangerer i mod en forråelseskultur, hvor mange nemt kan blive fristet til at fordømme – og ikke kan få øje på det fundamentale problem.

 

 

Løsningsforslag og oplysning om

 

Tayloriseringens konsekvenser i hjemmeplejen

Lære, ikke at reducere et ældre menneske til en “brugere” af systemet

Viden om, hvorfor det er vigtigt at føle en forpligtelse i sit job

Viden og læring om empati og værdighed overfor et ældre menneske

Lære at kunne sætte sig ind i det ældre menneskes psykiske rum

Lære at føle jobbet som sit kald

Agere som systemets forlængede arm – og udvise respekt

Depersonalisering som følelsesfokuseret mestring

Materielle betingelser for mestringen af jobbet

Det følelsesmæssige grænseløse arbejde

Empatiens eksistentielle mening og forståelsesramme

Udbrændthedsteori

Undervisning i pligt- og nytte etik

 

 

Målrettet undervisning i etik på Social- og Sundhedsskolen – og løsningsforslag på makroniveau til hjemmeplejeområdet

 

 

Priser

 

Pr. time 850 kr. 

5 timer 3500 kr. 

8 timer 5300 kr. 

14 timer 8500 kr. 

30 timer 14999 kr.

 

 

Priserne har  inkluderet

 

Transporttid

Transportomkostninger

Forberedelsestid

Uhæmmet brug af al min viden

Svar på opfølgende spørgsmål

Altid et strålende humør og et unikt serviceniveau

 

 

Betalingsbetingelser

 

50 procent af beløbet bedes venligst indbetales forud på min konto – og 50 procent efter ydelsen er udført