Specialviden

 

Indsatser til at forebygge komplekse problemstillinger

 

Samtiden og samfundet opleves af mange, som mere og mere komplekst – dette afspejler statistikkerne  også i rapporten – “Udfordringer på det specialiserede område”- som Socialstyrelsen udgav maj 2021 i samarbejde med kommunerne for at afgrænse udfordringer og behov på specialområdet.

 

Kommunerne oplyser, at de oplever de største udfordringer med unge og voksne, der har psykiske vanskeligheder og komplekse problemer. Samtidigt er denne gruppe i stigning – både i forhold til antal personer og kompleksiteten af deres problemer, som også ofte skal håndteres på samme tid. Endvidere angiver mange kommuner, at de mangler forebyggende indsatser, som er mindre indgribende – og dermed ikke så omkostningstunge. Ydermere efterspørger næsten 50 procent viden om kulturelle forskelle og 25 procent mangler tilbud, der matcher deres borgers behov.

 

Alle mennesker kan komme på vildspor i deres liv – og har derfor brug for støtte. Den oprindelige tanke bagved velfærdsstaten, var, at en kultur ikke kun skulle forhindre den materielle nød, men også at sikre en åndelig velfærd og kultur til alle. Men denne intention ikke længere fremtrædende  – og er måske grunden til mange af de nyankomne samfundsmæssige problemer.

 

Dannelsesbegrebet i dag anskues fra et individperspektiv og betyder i dag selvforsørgelse og er blevet et eget livsprojekt. Dermed er fælles etiske værdier forstummet i den politiske debatkultur. Økonomiske argumenter har taget over og vi udregner og laver Excel ark som aldrig før. Men materiel omfordeling er ikke nok – det fremmer ikke selvrealisering og det gode liv – og tematiserer ikke noget af det, der krænker individet i en moderne tid – nemlig en usynlig kultur der undergraver indefra.

 

Ideen om, at udligning af materielle goder løser alt – sælges konstant. Men dybest set har alle brug for anerkendelse, social dannelse of identitetsgivende arbejde – eller i hvert fald identitetsgivende fællesskab. Individet lider under at skulle skabe egen og autentiske mening med livet ud fra sit indre. Det er en umulig opgave, da et sundt selvforhold og vellykket social identitet kommer fra, der, hvor vi navigerer i en social verden i fællesskab og som forsyner os med mål og værdier.

 

Velfærdsstatens løsninger er i nogle sammenhænge frosset fast i standardiserende former, der betyder klientgørelse og fastholdelse i hjælpeløshed. Nuværende tilgang, hvor alle er herre i eget liv og med manglende fællesskaber – er ikke med til at empower de mest sårbare i samfundet. i stedet bliver denne gruppe mere udmattet, hvilket fordrer nye svar – for at imødekomme det stigende antal borgere, der ender i kategorien med livsstilsygdomme og manglende livsduelighed – i form at komplekse problemer.

 

Nedenfor kan der læses om, hvilke målgrupper og indsatsområder, jeg vil kunne være behjælpelig med. Den specialiserende socialområde kan ikke beskrives fyldestgørende på skrift. Det er en proces, hvor der indledningsvis skal indfanges de mekanismer, der genererer et komplekst og sammensat problematik – som kan sprede sig til mange områder af en persons liv. Derfor vil indsatserne kræve individuelle løsningsforslag.

 

 

Målgrupperne

 

Unge og voksne i psykisk mistrivsel

Unge og voksne med senfølger af seksuelle overgreb

Unge og voksne i voldelige relationer eller senfølger deraf

Unge og voksne med spiseforstyrrelse

Unge og voksne med selvskadende adfærd

Unge og voksne i prostitution eller senfølger deraf

 

 

 

Hvilke indsatsområder kan jeg hjælpe med 

 

 

Tilbyde special viden – og specialindsigt i det specialiserede socialområde – herunder indenfor de ovenstående målgrupper

 

Tilbyde lettere indsatser — mod psykiske vanskeligheder, så problemerne ikke vokser og der bliver brug for varig indsats – og dermed belaster systemet

 

Tilbyde indsatser som efterværn til unge sårbare – så overgangen til voksenlivet ikke får dem til at miste fodfæste i  livet

 

Tilbyde indsatser, der inkluderer pårørende i forskellige problematikker

 

Tilbyde indsatser, der skaber en god start på arbejdsmarked –  som støtteordning eller mentorordning

 

Tilbyde viden til – og sparring med fagprofessionelle

Priser

 

Pr. time 850 kr. 

5 timer 3500 kr. 

8 timer 5300 kr. 

14 timer 8500 kr. 

30 timer 14999 kr. 

 

 

Priserne har  inkluderet

 

Transporttid

Transportomkostninger

Forberedelsestid

Uhæmmet brug af al min viden

Svar på opfølgende spørgsmål

Altid et strålende humør og et unikt serviceniveau

 

 

Betalingsbetingelser

 

50 procent af beløbet bedes venligst indbetales forud på min konto – og 50 procent efter ydelsen er udført